Reklamacje i zwroty

Gwarancja

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada 12 miesięczną gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady należy zgłosić do nas reklamację na piśmie na adres sklep@goldbee.pl zgodnie z poniższą procedurą reklamacji.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: (22) 725 20 29.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. Prosimy w takich przypadkach o bezwzględne egzekwowanie swoich praw - sporządzenie protokołu rozbieżności w obecności kuriera/listonosza.

 

Procedura reklamacji

1. Reklamacji podlega towar, w którym występują wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz Kodeksie Cywilnym w brzmieniu nadanym powyższą ustawą.

2.  W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem naszego sklepu sklep@goldbee.pl. A także prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego wypełniony formularz reklamacji (formularz do pobrania poniżej), uprzednio wyślij do nas sam formularz na adres sklep@goldbee.pl. W formularzu reklamacji prosimy opisać szczegółowe powody reklamowania produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

3. Brak dowodu zakupu przy zgłoszeniu reklamacji skutkuje nierozpatrywaniem i odrzuceniem reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem, opisem przyczyny reklamacji i dowodem zakupu. Jednocześnie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

5. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu lub przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy. W takim też przypadku, zwrócimy Ci koszt wysłania reklamowanego towaru do naszej siedziby, o ile nie przekracza on kosztu przesłania przesyłki ekonomicznej Pocztą Polską. 

6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. 

7. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@goldbee.pl lub telefonicznie: (22) 725 20 29. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 formularz reklamacji

 

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Szczegóły w regulaminie.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. Zwracany towar obejmować musi w każdym przypadku również oryginalne akcesoria, tj.: nieuszkodzone opakowanie, nieuszkodzone pudełko jubilerskie (w przypadku biżuterii), certyfikat, metkę i inne dołączone przy sprzedaży produktu.

UWAGA: zwrot produktu nie jest możliwy w przypadku braku dowodu zakupu.

 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie (wzór poniżej), w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy. Uprzednio wyślij oświadczenie na adres sklep@goldbee.pl
  3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. 
  5. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 14 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

   formularz odstąpienia od umowy