Regulamin zakupów

 

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Goldbee.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: MT-System, ul. Wierzbowa 8, 05-870 Błonie, NIP: 5290015661, tel. (22) 725 20 29, adres email: sklep@goldbee.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Masy oraz wymiary produktów podane w sklepie mają charakter orientacyjny i z uwagi na ich właściwości fizyczne mogą różnić się nieznacznie od mas i wymiarów produktów dostarczanych Kupującemu.

7. Oferowane w sklepie wyroby jubilerskie ze złota i srebra mają wybitą przez Urząd Probierczy odpowiednią cechę probierczą. Prosimy Kupujących, aby mieli na uwadze, że wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, w tym, że każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru oraz że są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w Serwisie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

8. Znaki handlowe oraz logotypy prezentowane w sklepie www.goldbee.pl są chronione prawem, a ich użycie bez odpowiedniej zgody jest zabronione. W szczególności korzystanie ze sklepu nie powoduje przejścia jakichkolwiek praw do znaków towarowych, ani nie stanowi udzielenia licencji do korzystania ze znaków towarowych. 

9. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.  Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „ZAMAWIAM i PŁACĘ", co następuję przed wysłaniem zamówienia – to jest przed wyrażeniem przez Kupującego woli związania umową.

11. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu realizując poszczególne kroki procesu tj. wybór produktu, ilość, warunki płatności i dostawy.  

2. Zamówienie można składać całodobowo. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Sklep zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w Serwisie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, to jest po upływie czasu najdłuższego z podanych.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument, paragon fiskalny lub faktura VAT. W przypadku, gdy Kupujący chcę otrzymać fakturę VAT konieczne jest podanie w formularzu nazwy firmy i nr NIP.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

6.Sklep informuje, iż w przypadku zamówień dotyczących produktów będących w ofercie promocyjnej, każda sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów, a realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, do wyczerpania się zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży promocyjnej.

7. Realizacja zamówień na produkty oferowane w sklepie z informacją "na zamówienie" odbywa sie wyłącznie pod dokonaniu pełnej wpłaty wartości produktu.

8. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy towaru oraz dokonanie zapłaty za zamówienie. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji emailem. 

9. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

10. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep.

 

§3

Płatności

1. Kupujący ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. Główne formy płatności to:

  • Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego tj. 19 1140 2004 0000 3402 4085 9555. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.

 

  • Pobranie - płacisz gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od metody dostawy). Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatę za realizację zamówienia, która nie występuje w przypadki innych opłat.

 

  • Płatność elektroniczna - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W naszym sklepie wykorzystujemy system płatności PayU, do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty.

2. Koszty wysyłki  zamówionego towaru udostępnione są w cenniku dostawy. Przy składaniu zamówienia całkowity koszt dostawy zamówienia widoczny jest po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu interesującej Ciebie formy dostawy i metody płatności - w podsumowaniu zobaczysz dokładną wartość do zapłaty.

3. Warunkiem wysłania towaru do Kupującego jest zapłata za towar i przesyłkę. Oznacza to, iż towar wysyłany do Kupującego w chwili zaksięgowania należności na naszym koncie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Kupujący przy wyborze płatności wybrał opcję za pobraniem. Wówczas koszt pobrania to suma należności za towar i koszty wysyłki oraz dodatkowe opłaty (opłata wg. cennika usług Poczty Polskiej)  związane z tą formą zapłaty.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem: firm kurierskiej, Poczty Polskiej.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Dostawy towarów zamówione w Sklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw.

4.  Zwracamy szczególną uwagę Kupującym, że przesyłki wartościowe np. z zawartością taką jak asortyment Serwisu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę.

5. Zalecamy Kupującym sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić, czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.

6. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania (wgniecenia, rozdarcia, zalania itp.) lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się z naszym Sklepem. Jednocześnie odmawiając kurierowi przyjęcia towaru dokonali stosownej adnotacji na liście przewozowym, a jeśli to możliwe sporządzili z kurierem protokół szkody.

 

§5

Reklamacje

1. Reklamacji podlega towar, w którym występują wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz Kodeksie Cywilnym w brzmieniu nadanym powyższą ustawą.

2.  W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem naszego sklepu (adres email: biuro@goldbee.pl). Konieczne będzie wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu do siedziby Sprzedającego (ul. Wierzbowa 8 05-870 Błonie), wraz z opisem przyczyny reklamacji i dowodem zakupu.

3. Brak dowodu zakupu przy zgłoszeniu reklamacji skutkuje nierozpatrywaniem  i odrzuceniem reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem, opisu przyczyny reklamacji i dowodu zakupu.

5.  Sprzedający zwraca Kupującemu koszt wysłania towaru, o ile nie przekracza on kosztu przesłania przesyłki ekonomicznej Pocztą Polską, w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

7. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

2. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, gdy zostało wysłane na piśmie na adres: MT-System ul.Wierzbowa8, 05-870 Błonie przed upływem terminu. Decyduje data stempla pocztowego. Przed wysłaniem na piśmie Kupujący wysyła takie oświadczenie w formie elektronicznej na adres sklep@goldbee.pl. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie sklepu.

3. Sprzedawca w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie).

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar zwracany musi być w stanie nie zmienionym tj. nieuszkodzonym, nie noszącym śladów użytkowania. Zwracany towar obejmować musi w każdym przypadku również oryginalne akcesoria, tj.: nieuszkodzone opakowanie, nieuszkodzone pudełko jubilerskie, certyfikat, metka.

5.Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Zwrot nie jest możliwy w przypadku braku dowodu zakupu.

7. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Kupującego od umowy Sklep zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę za towar. Sprzedający zwraca kwotę za towar na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. UWAGA! W przypadku wpłaty za zamówienie poprzez system PayU, Sprzedający przy zwrocie środków potrąci klientowi kwotę zwrotu o bezzwrotną prowizję PayU tj. 2.6% od całkowitej wartości zakupu.

 

§7

Ochrona prywatności

1.  Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest prowadzący sklep goldbee.pl.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, ale ich podanie konieczne jest do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w serwisie sklepu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

4. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93), przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827)  oraz innych właściwych ustaw.

5. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwości ogólnej albo przemiennej w rozumieniu przepisów regulujących właściwość sądu.